William-Shakespeare11

O, pentru ce amorul e-atât de crud, pe cât e de blajin?