Ion-Luca-Caragiale

În România, linguşirea şi hoţia sunt virtuţi.