Ion-Creanga7

Ia mai daţi-vă şi pe jos, căci calul nu-i ca dobitocul, să poată vorbi…