hadrian despre virtute

Marea noastră greșeală este că încercăm să solicităm fiecăruia în parte virtuțile
pe care nu le are, neglijând a cultiva pe cele ce le posedă.