hadrian despre regrete

Neîndoielnic că-mi voi petrece eternitatea regretând controlul sever al simțurilor
și perspectivele corectate ale rațiunii omenești.