Dostoievski15

Răul nu e o consecinţă necesară, câtul infinit al unei împărţiri infinite, ci un act liber al omului.