Emil-Cioran-81

Absolutul e un stadiu crepuscular al voinţei, o stare de foame istovitoare.