Emil-Cioran-63

Suferinţa este o cale de separare, de disociere, este o forţă centrifugă ce te detaşează de sâmburele vieţii, de centrul de atracţie al lumii, de unde totul tinde să se unifice în iubire şi intimitate.