Emil-Cioran-59

În estenţa sa, femeia este o fiinţă accesibilă numai la valorile citate ale Erosului şi complet inaccesibilă la valorile suprapuse sau deviate ale acestor valori vitale.