Emil-Cioran-36

Religios e acel ce se poate lipsi de credinţă, dar nu de Dumnezeu.