Emil-Cioran-112

Singurătatea este o operă de convertire la tine însuţi.