Emil-Cioran-35

Remuşcarea este forma etică a regretului.