Citate_Dragoste45

Dragostea este spaţiul şi timpul măsurate cu inima.