Lucian Blaga - despre scop

Nici un copac nu înverzește numai ca să țină umbră pământului.