Ion-Luca-Caragiale6

Omul este un suveran glorios de coroana lui care este gândirea, şi tot atât de sceptrul lui care este expresia.