Ion-Creanga10

Ia, eram şi eu un boţ cu ochi, o bucată de humă însufleţită din Humuleşti.