Emil-Cioran-74

Eternitatea ar putea fi treapta finală a timpului, precum neantul sublimarea ultimă a eternitaţii.