Emil-Cioran-56

Absurditatea este insomnia unei erori, eşuarea dramatică a unui paradox.