Emil-Cioran-50

Castitatea este un refuz al cunoaşterii.