Emil-Cioran-43

Trupul e un zăcământ de zădărnicie, în care mucigăieşte gândul nemuririi.