Emil-Cioran-34

Sfinţenia este cel mai înalt grad de acticitate la care putem ajunge fără mijloacele vitalităţii.