Confucius - despre lideri

Oricine-şi va înţelege propriul sineşi îşi va restabili măsura, va fi urmat de toată lumea.