William Shakespeare

William-Shakespeare15

Pe fiecare află-l ce gândeşte, dar nu-i destăinui ce cugeţi tu.

William-Shakespeare14

Orice sclav are în mână arma de-a zdrobi robia.

William-Shakespeare13

Doctoria prelungeşte viaţa, dar moartea răpeşte şi pe doctor.

William-Shakespeare12

Ai curaj! Şterge-ţi ochii! Adesea căderea e un mijloc de a te ridica mai sus.

William-Shakespeare11

O, pentru ce amorul e-atât de crud, pe cât e de blajin?

William-Shakespeare10

Primeşte critica oricui, dar rezervă-ţi hotărârea.

William-Shakespeare9

Soarta unei glume depinde de urechea care o aude, nu de limba care o spune.

Sus ^