Citatcelebru60

Orice linguşitor trăieşte pe cheltuiala cui îl ascultă.